Cyfrifon

Gofynion Cyhoeddusrwydd

Mae Panel Taliadau Annibynnol wedi penderfynnu fod rhaid i bob Cyngor gyhoeddi manylion o holl daliadau a roddwyd i gynghorwyr fel unigolion ar ei safle we erbyn medi 30 bob blwyddyn.

Ar gyfer Blwyddyn Gyllidol 2022/23, roedd y tâl a gafodd Cynghorwyr Tref Pontardawe fel a ganlyn: 

Cynghorwyr Tref Pontardawe 22.23