Cyfrifon

Gofynion Cyhoeddusrwydd

Mae Panel Taliadau Annibynnol wedi penderfynnu fod rhaid i bob Cyngor gyhoeddi manylion o holl daliadau a roddwyd i gynghorwyr fel unigolion ar ei safle we erbyn medi 30 bob blwyddyn.

Ar gyfer Blwyddyn Gyllidol 2020/21, roedd y tâl a gafodd Cynghorwyr Tref Pontardawe fel a ganlyn: Y Maer - £950.00, Dirprwy Faer - £300.00, Cynghorydd J Ashton-Mears - £150.00