Eich Cymuned

Newyddion Diweddaraf

Tachwedd 2020

Roeddem yn ffodus i gael o leiaf un digwyddiad gyda gwirfoddolwyr, o fewn cyfyngiadau ddiwedd mis Tachwedd.

Bu Cyfeillion Parc Ynysmeudwy yn parhau â'u cenhadaeth i blannu mwy o goed mewn partneriaeth â Choed Cymru a Chyngor Tref Pontardawe. Fe blannwyd ail ran y gwrychoedd ym Mharc Ynysmeudwy.

Bydd y gwrychoedd ychwanegol, ynghyd â'r blodau gwyllt, blychau adar a choed ffrwythau sydd i fod i gael eu plannu yn 2021, yn darparu cynefin i anifeiliaid, adar, gwenyn a phryfed eraill.


Rhagfyr 2020

Mae Nadolig 2020 wedi bod yn anodd iawn i nifer, yn enwedig ein siopau, caffis, bwytai a thafarndai. Un ffordd gall bobl leol helpu yw trwy aros yn lleol a siopa'n lleol, a chefnogi busnesau lleol.

Er mwyn annog pobl i ymweld â chanol y dref eleni, bu'r Cyngor Tref yn gweithio gyda 'Lite' a ‘Cenregreat’ i gynhyrchu arddangosfa goleuadau Nadolig hyfryd ar Stryd Herbert, y Stryd Fawr ac ar y Groes. Gobeithiwn i hyn greu rhywfaint o naws Nadoligaidd a chodi’r ysbryd, er gwaethaf y problemau presennol.