Ewch Cwm

Hwb Gweithgareddau ac Adnoddau

Gweithgareddau yn:  Pontardawe, Rhyd-y-fro, Ynysmeudwy, Alltwen, Rhos, Gellinudd, Gwaun-Cae-Gurwen, Brynaman Isaf, Cwmgors, Tairgwaith, Trebanos a’r ardaloedd cyfagos. 

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn gweld rhestr lawn o'r gweithgareddau yn ogystal â’r diwrnodau, yr amserau a’r manylion cyswllt ar gyfer pob gweithgaredd. 

Nid yw Cyngor Tref Pontardawe yn derbyn cyfrifoldeb dros gywirdeb unrhyw wybodaeth gan drydydd parti. Cysylltwch â’r trefnwyr i wirio’r wybodaeth.

Gweithgareddau i blant a phobl ifanc

Cadetiaid Awyr

Dydd Llun a dydd Gwener 7- 8.30

13 - 17 mlynedd

ffôn 01792 863291

 

 

 


Tylino babi

Canolfan gymunedol Alltwen

ffôn 07840305339

 

Badminton

Canolfan Hamdden Pontardawe

ffôn 0800 0434343


 

Bowls

1.Clwb Pontardawe ac Alltwen

 ffôn 01792 864599

2.  Canolfan Hamdden Pontardawe

 ffôn 0800 0434343

 

 

Brownis ac Enfysau

Canolfan Gymunedol Ynysmeudwy

Dydd Llun o 6, Oed 5+

Ebost alltwenrainbows2018@gmail.com

 

Canwio

pwll Nofio Pontardawe
Stryd Jones, Pontardawe
SA84JE
14+ oed

ffôn 07968852313
 

Sgiliau syrcas

Organised Kaos - GCG

ffôn 07799266505

 

 

Hwylio

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

ffôn 07896856277

 

Dawns - Ballet

 Ysgol Ballet Pamela Miller oed 2-18 - Dydd Llun 4 - 8.15

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

https://npttheatres.co.uk/pontardawe/dance-drama/

ffôn 01792 774561

 

 

 

Dawns egnïol

Jamba Jumpers 4-10 oed - Dydd Mawrth 4.15 -5.15

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

ffôn 07782378977

 

 

Dawns - Hip hop a jazz

Dawns Mode 3+ oed - Dydd Mercher 4.30 - 8.30

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

ffôn 01792 204885

 

Dawns - Solar

Dydd Iau 

4.30 - 5.15 (3-16 oed), 5.15 - 6 (6+ oed)

ffôn 07598247467

Ebost: c.coombs@hotmail.com

Drama

Ysgol theatr Class Act 

Dydd Sadwrn 9.30 - 12.30

www.classacttheatre.co.uk

ffôn Amber a 07794862073

 

Pêl-droed

1. Clwb Pêl-droed Pontardawe

ffôn 07925142661

2. Canolfan Hamdden

 Dydd Llun 4- 5 (7-11 oed)

Dydd Sadwrn 9 - 10 (3-7 oed)

ffôn 08000434343


 

 

 

 

 

 

Golff

Clwb Golff Pontardawe 

www.pontardawegolfclub.co.uk

Ebost: info@pontardawegolfclub.co.uk

ffôn 01792 863118

 

Gymnasteg

Cefn Hengoed SA1 7HX

Dydd Mawrth a Dydd Iau 4-7 (3-7 oed)

ffôn 01792 798484

 

Marchogaeth

1. Waundawr Farm, Rhos 

ffôn 01792 830273

2. Green Farm, Trebanos

ffôn 01792 862947 or 07812581249

Crefft Ymladd - Jui Jitsu

Emma Evans Buisness Centre, Alloy Industrial Estate, Pontardawe 12+ oed

ffôn 07538545388


 

Crefft Ymladd - Cicio bocsio

Western Dragons 99 Swansea Road, Trebanos (Dan 11 oed)

Ebost Westerndragons@hotmail.co.uk

ffôn 07572066651

Crefft Ymladd - Kung Fu

Mynydd Ddu - Brynamman

ffôn  07976526408


 

 

Pêl-rwyd

Canolfan Hamdden Pontardawe

Dydd Gwener 4.15 - 5.15 (7-11 oed)

ffôn 08000434343

 

 

Gwersi Piano

ffôn 07864537536

 

Rygbi

Cwmgors RFC

ffôn 01269 823401

Brynamman RFC

ffôn 01269 823342 

Alltwen RFC

ffôn 01792 864233

Pontardawe RFC
 
ffôn 01792 864811

Trebanos RFC

ffôn 01792 863096

 Sgowtiaid

2nd Swansea Valley - Clydach
 6 - 8 , 8 - 10 , 10 - 14 oed
ffôn 01792 884268

5th Neath - Bryncoch
 6 - 8, 8- 10, 10 - 14
ffôn 01792 428854 or 07791 453363

2nd Ammanford
6 - 8, 8 - 10, 10 - 14 oed
ffôn 01269 844029

Nofio

Pwll Nofio Pontardawe - Clwb Celtic Dolphins 

ffôn 08000434343

 Plant bach

Neuadd Alltwen Heol Dyffryn , Alltwen, Swansea, SA8 3BY
Dydd Mercher  9.15 - 11.15
0 - 4 oed

ffôn 07906 829997

Buzy Bee,  Eglwys Mount Elim , Pontardawe
Dydd Mawrth 9:30
 0 - 4 oed

ffôn 07988 604970

ARCH ,  Heol Cefn Llan, Pontardawe
Dydd Lun 1:00-3:00
0 - 5 oed

ffôn 01792 830428

Neuadd Trebanos , Heol Abertawe
Dydd Llun a Dydd Gwener 09:30 - 11:30
 0 - 4 oed

ffôn 01792 865495

Mother and Toddler, Forge Fach, Clydach
Dydd Mercher 9:00 - 11:00
 0 - 3 oed

ffôn 01792 845566

Trampolinio

 Canolfan Hamdden Cefn Hengoed 

   https://www.freedom-leisure.co.uk/centres/cefn-hengoed-leisure-centre/

 4+ oed ,Dydd Mercher

ffôn 01792 798484

Clwb Ieuenctid Pontardawe

Neuadd Ynysmeudwy

Noswaith Iau 10+ oed

https://www.facebook.com/groups/440199432735739

Clwb Ieuenctid - Clwb Ponty

Eglwys Mount Elim

ffôn 07872077403

 
Gweithgareddau i bobl hyn

Content coming soon

Content coming soon

Content coming soon

Content coming soon

Gweithgareddau i bobl anabl

Content coming soon

Content coming soon

Content coming soon

Content coming soon