Cais Grant 2021

Oes angen cymorth ariannol ar eich sefydliad chi ar gyfer treuliau, neu i ddechrau prosiect newydd? Os felly, gwnewch gais i Gyngor Tref Pontardawe am grant bach i’ch helpu i gyflawni hyn.

Danfonwch lythyr i'r Clerc gan gynnwys eich mantolen ddiweddaraf, gan egluro pam bod angen yr arian arnoch. Efallai gallwn ni fod o gymorth i chi.