Wardiau Cyngor

OS Ref 100033951

Ward Pontardawe (gan gynnwys Ynysmeudwy)

Map Ward Pontardawe


Cliciwch ar y map i'w weld / lawrlwytho.

Aelodau Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Linet Purcell ac Anthony Richards

Aelodau Cyngor Tref Pontardawe
Y Cynghorydd Andrew Nicholson, y Parchedig Sue Northcott, John Jones, Vince Hotten, Gary Davies, Anthony Richards, Ryan Thomas, Linet Purcell, June Ashton-Mears a Rob Clapham

Ward Rhyd y Fro

Cliciwch ar y map i'w weld / lawrlwytho.

Rhan o Ward Pontardawe yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot

Aelodau Cyngor Tref Pontardawe
Y Cynghorydd Hywel Davies a Daniel Williams

Ward Trebanos

Ward Map Trebanos


Cliciwch ar y map i'w weld / lawrlwytho.

Aelod o Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Rebeca Phillips

Cyngor Tref Pontardawe
Y Cynghorydd Charlotte Ford, Rebeca Phillips a Dr Jamie Nemeth